متقاضیانی که برای ایشان پیامکی مبنی بر عدم امکان صدور کد در این سامانه ارسال شده است می بایست فرم زیر را جهت لغو درخواست و عودت هزینه واریزی تکمیل نمایند.

لازم به ذکر است که شماره کارتی که در فرم زیر اعلام می کنید باید همان شماره کارتی باشد که با آن پرداخت خود را انجام داده اید در غیر این صورت درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لذا متقاضیانی که توسط اشخاص دیگر – دوست – آشنا و یا کافی نت درخواست خود را ثبت کرده اند توجه داشته باشند که می بایست شماره کارتی که با آن پرداختی انجام شده است را وارد نمایند و پس از دریافت پیامک تاییدیه واریزی سامانه بر روی تلفن همراه خود از شخص ثبت نام کننده، وجه پرداختی خود را طلب نمایند زیرا مبلغ به حساب ایشان واریز خواهد شد.

لطفا در نظر داشته باشید که پس از عودت وجه واریزی یک پیامک به شماره همراهی که در فرم زیر اعلام می نمایید ارسال خواهد شد لذا اگر با کمک شخص دیگری درخواست خود را ثبت می نمایید از وی درخواست نمایید تا شماره همراه شما (متقاضی) را در فرم زیر وارد نماید.

تمامی درخواست های لغو ثبت نام از لحظه ثبت به مدت ۱/یک هفته کاری ترتیب اثر داده و به حساب کارت پرداخت کننده واریز و پیامک تاییدیه به تلفن همراه اعلامی ارسال خواهد شد. اگر پس از گذشت ۱/یک هفته بر روی تلفن همراه خود پیامکی دریافت نکردید ، اطمینان داشته باشید که مشکل از شبکه های مخابراتی بوده است که پیامک به دستتان نرسیده است. وجه ثبت نامی شما قطعا در ۱/یک هفته کاری پس از تایید کارشناسان به صورت سیستمی برای شما واریز خواهد شد، لذا پس از گذشت ۱/یک هفته اگر پیامکی دریافت ننمودید موجودی و گردش های حساب خود را جهت اطمینان از دریافت وجه بررسی نمایید.

در آخر توجه نمایید که ثبت و ارسال فرم حاضر تنها برای متقاضیانی که از طرف سامانه برای ایشان پیامکی مبنی بر ثبت درخواست لغو ثبت نام ارسال شده است مقدور خواهد بود و امکان لغو درخواست برای دیگر متقاضیانی که درخواست آنها در دست بررسی و اقدام است امکان پذیر نخواهد بود.