متقاضی گرامی

به اطلاع می رساند از اوایل تیرماه سال ۱۴۰۱ امکان دریافت کد فراگیر (شناسه اختصاصی اتباع) از طریق این سامانه و هیچ سایت دیگری امکان پذیر نمی باشد.

متقاضیانی که از اوایل تیرماه درخواست جدیدی در این سامانه ثبت نموده اند با تکمیل و ارسال فرم زیر تقاضای خود را جهت لغو درخواست و عودت وجه پرداختی ارسال نموده تا مبلغ پرداختی مطابق مقررات به ایشان مسترد گردد.

در تکمیل موارد خواسته شده دقت نمایید و صحت اطلاعات تکمیلی را پیش از ارسال فرم مجدد بررسی نمایید.

تکمیل و ارسال فرم زیر برای اشخاصی که از اوایل تیرماه سال جاری تاکنون درخواست جدیدی در این سامانه به نشانی faragircode.com ثبت کرده باشند ممکن بوده و لغو درخواست بدون در اختیار داشتن کد رهگیری معتبر و متعلق به این سامانه امکان پذیر نمی باشد.

پس از ارسال فرم و صحت سنجی اطلاعات ثبت شده٬ وجه پرداختی ظرف مدت ده/۱۰ روز اداری به حساب پرداخت کننده واریز می گردد لذا در صورتی که پرداختی خود را با کارت دیگران انجام داده اید جهت دریافت وجه مسترد شده به شخص پرداخت کننده مراجعه نمایید.

شما با تکمیل و ارسال این فرم تایید می نمایید که درخواست شما لغو و وجه پرداختی به حساب پرداخت کننده عودت داده شود لذا مسئولیت دریافت وجه از شخصی که مبلغ به حساب ایشان واریز می گردد بر عهده شما می باشد.