سامانه کد فراگیر به عنوان مرجعی برای اتباع خارجی حقیقی و حقوقی حاضر در ایران جهت درخواست و اخذ کد فراگیر برای ایشان فعالیت می کند.

کلیه اتباع حاضر در ایران به جهت پیگیری امور بانکی – اداری و مالیاتی خود نیاز به ثبت اطلاعات و دریافت کدی شاخص به نام کد فراگیر دارند که در این سامانه کد مذکور برای ایشان قابل دریافت است.

در مورد پرونده هایی که مشخصات متقاضی اتباع خارجی با مشخصات ثبت شده در پایگاه کشوری مطابقت ندارد (یا اصلا مشخصات وی ثبت نشده است) یا برای شرکت های خارجی که در ادارات دارایی و مالیاتی پرونده ندارند کلیه پیگیری ها از طرف این سامانه به صورت حضوری در ادارات مذکور انجام می پذیرد و نیازی به حضور متقاضی حقیقی یا حقوقی در مراحل انجام کار نمی باشد.

پس از صدور و تخصیص کد فراگیر – کد مذکور به تلفن همراه اعلامی پیامک می شود و اطلاعات در سامانه بایگانی شده و متقاضی می تواند در آینده هر زمان با مراجعه به سامانه از طریق کد رهگیری که به وی در قالب پیامک اعلام شده کد فراگیر خود را بازیابی نماید.

با راه اندازی این سامانه کلیه امور مربوط به کد به صورت برخط انجام شده و نیاز به به مراجعه حضوری به سازمان های مربوطه و تسلیم درخواست کد از بین رفته است.

امید است که این سامانه بتواند با ارائه خدماتی متمرکز مسبب آسایش خاطر و راحتی اتباع محترم خارجی در کشور ایران باشد.